Gümrükleme

GÜMRÜKLEME

İthalat İşlemleri: Müşterilerin yurt dışından mal getirme süreçlerinde gümrük işlemlerini yönetir ve ithalat beyannamesi hazırlama, gümrük vergileri ve harçları ödeme gibi işlemleri gerçekleştirir. 

İhracat İşlemleri: Müşterilerin yurt dışına mal gönderme süreçlerinde gümrük işlemlerini yönetir ve ihracat beyannamesi hazırlama, ihracat vergileri ve belgelerin düzenlenmesi gibi işlemleri gerçekleştirir. 

Transit / Aktarma İşlemleri: Ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye geçişleri veya aktarma işlemlerini düzenler ve gümrük formalitelerini tamamlar. 

Serbest Bölge İşlemleri: Serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerini yönetir ve serbest bölgelere mal giriş-çıkış işlemlerini gerçekleştirir. 

Fiktif Antrepo Açma Hizmetleri: Fiktif antrepo açma işlemlerini takip eder ve müşterilere fiktif antrepo hizmeti sunar. 

Geçici İthalat İşlemlerinin Takibi: Geçici ithalat süreçlerini yönetir ve gerekli izinlerin alınması ve belgelerin düzenlenmesi gibi işlemleri takip eder. 

Elektronik Arşivleme: Tüm evrakların dijital olarak arşivlenmesini sağlar, müşterilerin istedikleri zaman belgelere erişimini kolaylaştırır. 

Kambiyo, Dış Ticaret ve Akreditif İşlemleri: Müşterilerin kambiyo ve dış ticaret işlemlerini takip eder, akreditif süreçlerini yönetir ve gerekli belgelerin düzenlenmesini sağlar. 

Yatırım Teşvik Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemleri: Yatırım teşvik belgesi ve dahilde işleme izin belgesi almak için gerekli süreçleri yönetir ve müşterilere danışmanlık sağlar. 

Diğer İşlem Takipleri: Tarım il, sanayi il ve dış ticaret standardizasyon bölge müdürlüğü işlemleri, ticaret, sanayi odası ve ekspertiz işlemleri, TSE bölge müdürlüğü işlemleri gibi diğer gümrük işlemlerini takip eder ve müşterileri gümrük mevzuatı ve ilgili yasalar hakkında bilgilendirir.